Εκτύπωση

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ

Ο Αθλητικός Σκοπευτικός Σύλλογος «ΟΙ ΚΟΥΡΗΤΕΣ» προκηρύσσει Διασυλλογικούς Σκοπευτικούς Αγώνες Σταθερού Στόχου Α κατηγοριας στα αγωνiσματα Aεροβόλων,oπλωv ΑΓΕN

Στήν αιθουσα Σκοπευτηρίου του Πανκρήτιου  αθλητικού σταδίου ( θύρα 19 )   στις 22-11-2015 Ώρα Έναρξης  11.00

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Aεροβόλο  πιστόλι –τουφέκι Α.Γ.Ε.N

1. Ισχύουν οι κανονισμοί ISSF. & ΣΚ.Ο.Ε.

2. Δικαιούνται συμμετοχής όλα τα Σωματεία και Ομάδες της δύναμης ΣΚΟΕ.με αθλητές-τριες που έχουν εν ισχύ  ΔΕΣΣ/ΣΚΟΕ για το έτος 2014

3. Τα αγωνίσματα είναι ΑΤΟΜΙΚΑ βραβεύονται οι τρεις [3] πρώτοι σκοπευτές. Η απονομή θα είναι σε εύθετο χρόνο.

4. Δηλώσεις συμμετοχής στη Γραμματεία του Συλλόγου «ΚΟΥΡΗΤΕΣ» μέχρι την ημέρα  των αγώνων Στη δήλωση θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο, ο αριθμός μητρώου και ο αριθμός Σκοπευτικής Ταυτότητας.

5. Όπλα - φυσίγγια με φροντίδα των Σωματείων, στόχοι με φροντίδα του Συλλόγου «ΚΟΥΡΗΤΕΣ».

6. Ενστάσεις και εφέσεις υποβάλλονται εγγράφως στη Γραμματεία των αγώνων με παράβολο 20 € και 50 € αντίστοιχα.

7. Έλεγχος οπλισμού στη θέση βολής 30΄ πριν την έναρξη σειράς.

8. Για ότι δεν προβλέπεται από την παρούσα προκήρυξη αποφασίζει η Αγωνόδικος Επιτροπή.

9 Παρακαλείται η ΣΚ.Ο.Ε για την έγκριση των αγώνων  και τον ορισμό Εκπροσώπου

Παρακαλεiται η Διoiκηση τoυ Πανκρητιου Αθλητικου σταδιου να πρoετoιμάoει και

να διαΘέoει κατα τις ημερoμηνίες  τωv αγώνωv τoυς απαραίτητoυς λειτουργικούς και

αγωνιστικoύς χώρους για την απρόκoπτη διεξαγωγη των αγώνων.

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ...........ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «ΚΟΥΡΗΤΕΣ».

ΑΓΩΝΟΔΙΚΟΣ....... Σαμιωτακης Νικολαος  &...Μαρκογιαννακης Ιωσηφ .& Εκπρόσωπος  ΣΚ.Ο.Ε

 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ.... Καργάκη Ελευθεριά  Κουλιεράκη Χρυ΄σα